5 cách thay đổi những tiêu cực nơi công sở

Bạn nhận ra công ty mình đang phát sinh vấn đề nên bạn đề cập điều đó với một đồng nghiệp. Người đó cũng đồng tình với bạn và tiếp tục chia sẻ sự quan tâm của họ cho vài người nữa. Không lâu sau, tất cả mọi người đều đang nói về chủ đề ấy. Đó là con đường phát triển của một lời than phiền thành sự tiêu cực nơi công sở mà đến cuối cùng sẽ gây hại cho công ty.

Sau đây là 5 cách giúp bạn vượt qua được những tiêu cực nơi công sở:

1. Đừng cố gắng sửa chữa những hư hỏng không tồn tại

Đôi khi chúng ta “nhìn thấy” những vấn đề trong khi chúng không hề tồn tại. Ví dụ, bạn có thể không thích cách giải quyết một công việc nào đó ở chỗ làm, bạn nghĩ ra một cách tốt hơn nhưng điều đó không có nghĩa cách của bạn đúng. Hãy dừng lại một lúc và suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn điều gì đó. Tự hỏi bản thân xem cách của bạn có thật sự tốt hơn không hay chỉ khác biệt thôi.

2. Gửi những lời than phiền của bạn đến “kênh” thích hợp

Nếu bạn than phiền với đồng nghiệp, bạn đang lan truyền sự tiêu cực. Bạn phải theo một “lộ trình” dẫn đến cơ hội tốt nhất để sửa chữa vấn đề, nên hãy tìm ra người thật sự có thể giúp đỡ.

3. Chỉ đưa ra những lời phê bình mang tính xây dựng

Ai cũng có thể than phiền, nhưng nếu bạn thật sự muốn tạo ra sự thay đổi, bạn phải có những ý tưởng về việc làm cách nào để giải quyết những vấn đề đang quấy rầy mình. Hãy bắt tay vào nghiên cứu và nghĩ ra những giải pháp khả thi, sau đó dùng kỹ năng tư duy phản biện của mình để đánh giá xem giải pháp nào sẽ đem đến kết quả tốt nhất.

4. Bắt tay vào làm việc

Hãy sẵn sàng bắt tay vào làm việc. Nếu bạn chỉ ra được một vấn đề cùng với một danh sách những giải pháp khả thi, hãy bắt tay vào thực hiện chúng. Bạn sẽ chứng minh cho cấp trên thấy rằng mình cũng góp phần vào việc cải thiện và tạo ra lợi ích cho công ty.

5. Biết lúc nào nên từ bỏ

Cấp trên của bạn hoặc một người nào đó bạn than phiền cùng có thể không tiếp thu những lo lắng của bạn và cũng không sẵn sàng làm điều gì đó. Bạn cũng không thể thay đổi tình hình và việc tiếp tục than phiền chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hơn. Nếu vấn đề đó cực kì nghiêm trọng, ví dụ, liên quan đến hành vi trái pháp luật hoặc phi đạo đức, gây hại cho công ty, bạn phải đẩy mạnh việc phản ánh của mình đến khi có người chú ý và tạo ra được thay đổi. Còn nếu vấn đề chỉ là một điều gì đó khiến bạn khó chịu, bạn có thể từ bỏ hoặc tìm một hướng đi khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *